CONTOH FORMAT BARU BLANGKO CUTI TAHUNAN /ALASAN PENTING

CONTOH FORMAT BARU BLANGKO CUTI TAHUNAN /ALASAN PENTING Karanganyar,

Yth. Sekretaris Daerah

Melalui  Asisten Administrasi

Di

KARANGANYAR

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I.DATA PEGAWAI
Nama NIP
Jabatan Masa Kerja
Unit Kerja

 

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL
1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit 4. Cuti Melahirkan
5. Cuti Karena Alasan Penting 6. Cuti di Luar Tanggungan Negara
III. ALASAN CUTI
 

 

 

IV. LAMANYA CUTI
Selama            ( hari/bulan/tahun)* Mulai tanggal s.d.

 

V. CATATAN CUTI***
1. CUTI TAHUNAN 2. CUTI BESAR
Tahun Sisa Keterangan 3. CUTI SAKIT
N-2 Belum diambil 4. CUTI MELAHIRKAN
N-1 Belum diambil 5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
N Belum diambil 6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

 

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI
TELP
Hormat saya,

 

 

 

 

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**
Selama          ( hari/bulan/tahun)* Mulai tanggal ….s.d. …. 2018
DISETUJUI PERUBAHAN**** DITANGGUHKAN*”** TIDAK DISETUJUI****
JABATAN ATASAN LANGSUNG

 

 

NAMA

NIP.

 

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**
Selama          ( hari/bulan/tahun)* Mulai tanggal
DISETUJUI PERUBAHAN**** DITANGGUHKAN*”** TIDAK DISETUJUI****
PEJABAT YG BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI

 

 

 

NAMA

NIP.

 

* Coret yang tidak perlu

** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang

*** diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum

**** diberi tanda centang dan alasannya,.

N : Cuti tahun berjalan

N- 1 = Sisa cuti 1 tahun sebelumnya

N-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya